Hasiera -> Egun baliogabeen egutegia

Egun baliogabeen egutegia

Kontuan hartuta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua (COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena), eta dekretu horren hirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betez, eten egingo dira epemugak eta administrazio-epeak, eta etenda geratuko dira, halaber, 2020ko martxoaren 14tik aurrera edozein ekintza eta eskubide preskribatzeko eta iraungitzeko epeak, bertan ezarritako moduan. Epe-mugak eta epeak berriz hasiko dira zenbatzen lehen aipatutako araudia edo haren luzapenek indarra galtzen dutenean. Horren berri egoitza honetan jasoko da.

Interesdunei ondorio kaltegarriak edo kargak ekar diezazkieketen prozeduren kasuan, errekurtsoak jartzeko epea Alarmako Estatua deklaratu baino lehen hasi bada, 11/2020 Errege Lege Dekretuarekin bat etorriz (11/2020 Errege Lege Dekretua, gizarte- eta ekonomia-arloan COVID-19ri aurre egiteko urgentziazko neurri osagarriak hartzen dituena), epea berriz hasiko da errekurtsoa jarri eta hurrengo egun baliodunetik aurrera. Alarma-egoeraren deklarazioa, kontuan hartu gabe errekurtsoa edo aurkaratzea eragin duen administrazio-jarduketa jakinarazi zenetik zenbat denbora igaro den Hori guztia, administrazio-egintzaren efikazia eta betearazteari kalterik egin gabe.

Hala ere, udal organo eskudunak antolamendu- eta instrukzio-neurri behar-beharrezkoak erabaki ditzake, arrazoiak emanez, prozeduran interesdunaren eskubide eta interesetan kalte larriak saihesteko, betiere interesdunak ados dagoela adierazten badu, edo epea ez etetearekin ados dagoela adierazten badu.

Era berean, udal organo eskudunak erabaki dezake, arrazoituta, alarma-egoera justifikatzen duten egitateei hertsiki lotutako egoerei dagozkien administrazio-prozedurekin jarraitzea, edo interes orokorra babesteko edo zerbitzuen oinarrizko funtzionamendurako ezinbesteko administrazio-prozedurak direnean.

Epemugak etetea eta administrazio-epeak etetea ez zaie aplikatuko araudi bereziaren mendeko zerga-epeei, eta ez die eragingo, bereziki, zerga-aitorpenak eta -autolikidazioak aurkezteko epeei.

Neurri horiek ez dute eragozten egoitza elektroniko honetatik izapide elektronikoak egiten hastea edo egiten jarraitzea.

Azkenik, interesdunei jakinarazten zaie, aipatutako 463/2020 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriaren arabera, eten egingo direla prozedura-legeetan jurisdikzio-ordena guztietarako epeak, xedapen horrek ezarritako moduan, eta horrek eragina izan dezakeela jakinarazi diren errekurtsoen araubidean. 

Udalaren Egoitza Elektronikoaren zerbitzuak jardunean daude eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

Arrazoi teknikoak tarteko, aurreikusten bada egoitza elektronikoa edo zerbitzuetako batzuk ezin direla jardunean egon, horren berri emango die lehenbailehen herritarrei "Zerbitzuaren etenaldiak" atalean, eta bertan adieraziko du zein diren eskuragarri dauden kontsultatzeko bitarteko alternatiboak. Horrelakoetan, informazioa argitaratuko da egoitza elektronikoaren bidez edo inguruabarra hedatzea ahalbidetzen duten beste bitarteko batzuen bidez.

Epeak zenbatzeari dagokionez, egun baliogabeak dira Autonomi Erkidegoko lan jaien egutegia ofizialean jaiegunak eta tokiko jaiak direnak. Oraingo urterako jaiegunak hurrengo egutegian adierazten dira.

Lotutako zerbitzuak

 
2019ko otsailaren 25a

 

Egoitzaren laguntza
Ohiko arazoak konpontzea
Egun baliogabeen egutegia
Zerbitzu Elektronikoen karta
Zerbitzuaren etenak
Tramiteen katalogoa
Kontratugilearen perfila
Iragarkien taula
Dokumentuak balioztatzea eta ikuskatzea
Kexak eta iradokizunak
Erregistro elektronikoa
Notifikazio elektronikoak
Faktura elektronikoa


Beste informazio interesgarri batzuk