Pribatutasun-politika

6.1.E ART. INTERES PUBLIKOKO DATUAK BABESTEKO ERREGELAMENDU OROKORRA ETA 8 LOPD-GDD

Zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna

Arduradun
Identitate: Leioa Udala [Código DIR3: L01480545]
Helbidea: Elexalde auzoa,1 48940 Leioa (Bizkaia)
Telefonoa: 94 400 80 00
E-maila: sac01@leioa.net / sac02@leioa.net

Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Erakunde honetan, lortutako informazioa tratatzen dugu, administrazio-espedienteak eta horietatik eratorritako jarduerak izapidetu ahal izateko.

Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?

Administrazio-araudiak agintzen dituen legezko betebeharrak betetzeko behar den denboran biltegiratzen ditugu datuak, eta, betiere, informazioa gordetzeko gutxieneko denbora betez, gutxienez. Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 26. artikuluan araututakoaren arabera, zilegi izango da erakunde honek datuak interes publikoaren izenean artxibatzea, betiere artxiboei eta dokumentazioari buruz indarrean dagoen araudia betez.

Ba al dago erabaki automatizaturik?

Erakunde horrek erabaki automatizatuak har ditzake, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 41. artikuluak ematen dion lege-estalduran oinarrituta. Administrazio-prozedura baten barruan bitarteko elektronikoen bidez osorik egindako edozein egintza edo jarduketa izango litzateke, baldin eta pertsona batek zuzenean esku hartu ez badu.

Erabaki automatizatuak hartzea araudi propio batean arautu beharko da, eta bertan espezifikazioak, programazioa, mantentzea, gainbegiratzea eta kalitate-kontrola zehaztu beharko dira. Araudi hori herritarren eskura egongo da erakunde honen egoitza elektronikoan.

Zein da zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa?

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egiten den misio bat betetzea da haien datuak tratatzeko lege-oinarria.

Zer eskubide dituzu emandako datuei dagokienez?

Edozein pertsonak du eskubidea erakunde honetan bere datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakiteko.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, beren datuak gordetzeko epea izateko, baita tratamenduaren xede diren datuen kopia bat lortzeko ere.

Era berean, datuak zuzentzeko eskubidea du, zehaztugabeak badira. (Adibidez, zure helbidea zuzentzea, izena aldatzea eta abar eska dezakezu).

Interesdunek eskubidea dute tratamendua mugatzeko; horretarako, arduradunari eskatu beharko diote, eta arduradunak datuen tratamendua eten beharko du herritarrek beren datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzen dutenean, eskaera ebatzi arte.

Interesdunek ezabatzeko eskubidea erabili ahal izango dute (ahazteko eskubidea), baldin eta DBEOan zerrendatutako inguruabarrak gertatzen badira eta DBEOren 15. artikuluan araututakoaren arabera.

Ukituak tratamenduaren aurka egiteko eskubidea erabil dezake, betiere bere egoera pertsonalarekin zerikusia duten arrazoiengatik, salbu eta interes legitimoa egiaztatzen bada, edo erreklamazioak gauzatzeko edo defendatzeko beharrezkoa bada. Era berean, tratamenduaren xedea zuzeneko marketina denean.

Interesdunak datuak formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan eskuratzeko eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko aukera izango du, baldin eta tratamendua adostasunean oinarritzen bada edo bide automatizatuetatik egiten bada.

Interesdunek aurreko paragrafoetan zerrendatutako eskubideak baliatu ahal izango dituzte, erakunde honen egoitza elektronikoan eskuragarri dauden formularioen bidez edo bertara idazki bat bidaliz, postaz.