Zerbitzu-karta

Zer da zerbitzu-karta bat?

Zerbitzu-karta dokumentu bat da, zeinaren bidez Udaleko sail, zerbitzu edo zinegotzi batek honako hauen berri ematen baitie herritarrei:

 • Ematen dituen zerbitzuak eta horiek emateko modua.
 • Zerbitzu hobea emateko hartzen dituen kalitate-konpromisoak.

Eguneratzeko irizpideak: zerbitzu-kartak urtero ebaluatu eta berrikusiko dira, herritarrek aurkeztutako iritziak kontuan hartuko dituzten lantaldeen bidez.

Nori zuzenduta dago?

Udala herritarrei zerbitzua ematen dien erakundea da, eta, beraz, haien beharrak eta itxaropenak asetzera bideratzen da haren kudeaketa. Hori dela eta, zerbitzu-kartak zerbitzuen erabiltzaileei zuzentzen zaizkie.

Zein dira zerbitzu-karten helburuak?

Zerbitzu-kartaren helburua da:

 • Udala herritarrengana hurbiltzea.
 • Herritarrei Udalak ematen dituen zerbitzuen berri ematea.
 • Udalak udal-zerbitzuak hobetzeko egiten duen ahalegina adieraztea.
 • Zerbitzuen kalitate-maila egokia ezartzea eta haien mantentze-lanak kontrolatzea.
 • Herritarrek udal-zerbitzuen funtzionamenduari buruzko iritzia eman dezaten ahalbidetzea.

Zein dira zerbitzuen gutunen edukiak?

 • Txostena egin duen unitatearen, zerbitzuaren edo zinegotziaren izena eta eginkizunak.
 • Unitate, zerbitzu edo zinegotzi horrek emandako zerbitzuak.
 • Hartutako kalitate-konpromisoak.
 • Erabiltzaileek parte hartzeko moduari buruzko informazioa.
 • Helbideak eta unitatearen fonoak.
 • Ordutegi.