Araudia

Araudi orokorra

  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedurarena.
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
  • 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazioan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena.
  • 4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Publikoaren Elkarreragingarritasun Eskema Nazionala arautzen duena.
  • 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura hautesleari buruzkoa.
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Administrazio honen araudi espezifikoa