Udaleko iragarki taula elektronikoan, udalaren zein beste herri administrazioen ediktuak eta oharrak kontsultatu ahal dira, betiere, araudiak hala ebazten duenean. Nolanahi ere, informazioa eskuragarri jarraituko du Durangoko udalaren Iragarki Taula ofizialean.

Bertan sartzeko ez da beharrezkoa herritarraren identitatea egaiztatzea. Indarrean dauden lege-ebazpenen arabera bermatuko tauletan sartu ahal izatea.

Taula hau 24 orduz eta urteko egun guztietan dago zabalik, salbu eta, arrazoi teknikoak medio, etenen bat gertatzen bada. Kasu hauetan horren berri emango da "zerbitzuaren etenak" atalean.