Lege-oharra

Herritarrek administrazioarekiko harremanetan dituzten eskubideak:

 • Errespetuz informatuak, orientatuak eta tratatuak izatea.
 • Izapideen arduradunak nor diren jakitea.
 • Administrazioko erregistro eta artxiboetara jotzea, betiere hirugarrenen eskubideei kalterik egiten ez bazaie edo hori eragozten duten interes publikoko arrazoiak badaude.
 • Aurkezten dituen jatorrizko dokumentuen kopia zigilatua eskuratzea eta itzultzea, baldin eta espedientean jaso behar ez badira.
 • Interesdun izaera duten espedienteen izapidetze-egoera ezagutzea eta haien dokumentuen kopiak eskuratzea.
 • Alegazioak egitea eta dokumentuak aurkeztea prozeduraren edozein unetan, entzunaldiaren izapidearen aurretik.
 • Arauetan eskatzen ez den edo gaia kudeatzen duen administrazioaren esku dagoen dokumenturik ez aurkeztea.
 • Jakinarazpenak entregatzeko lehentasunezko tokia eta bidea aukeratzea.
 • Administrazioaren berariazko erantzuna jasotzea.
 • Administrazioari eta haren zerbitzura dauden langileei erantzukizunak eskatzea, legez hala dagokionean. Datuak Babesteko Erregistro Orokorra kontsultatzea, datuen tratamenduari eta helburuari buruz, bai eta fitxategiaren erantzulearen nortasunari buruz ere.
 • Datuak zuzendu, ezeztatu eta erabiltzeari uko egitea, legean aurreikusitako baldintzetan.
 • Konstituzioak eta legeek aitortzen dieten beste edozein.

Artikulu honen arabera: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 38.2 artikuluaren arabera, "Egoitza elektroniko bat ezartzeak berekin dakar titularraren erantzukizuna, haren bidez eskura daitekeen informazio eta zerbitzuen osotasunari, egiazkotasunari eta eguneratzeari dagokienez". Lege hori zati batean garatzen duen Errege Dekretuaren 7.1 artikuluak honako hau gaineratzen du: "Egoitza elektronikoaren titularrak beste organo edo administrazio publiko baten ardurapeko lotura edo lotura badu, titular hori ez da izango haren osotasunaren, egiazkotasunaren edo eguneratzearen erantzule".

Eskubide horietako batzuk errespetatzen ez direla uste baduzu, erreklamazioa egin dezakezu Udalak zure eskura jartzen duen Iradokizun eta Erreklamazioen sistemaren bidez, udal-informazioko zentro eta bulego guztietan eta web-orrian.