Zuen Udaleko sarbide elektronikoa berme guztiekin

Mmartxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak ezarri zuen (COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena), eten egin direla epemugak eta administrazio-epeak, eta etenda geratu direla, halaber, 2020ko martxoaren 14tik aurrera edozein ekintza eta eskubide preskribatzeko eta iraungitzeko epeak, bertan ezarritako moduan.

537/2020 Errege Dekretuarekin bat etorriz, xedapen gehigarri hori indargabetuta geratuko da, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin, etenda geratu diren epeen zenbaketa berriz hasiko da, edo dagokion moduan hasiko da. Eskubideak eta akzioak preskribatzeko eta iraungitzeko epeak eteten badira, etete horrek 2020ko ekainaren 4tik aurrera izango ditu ondorioak.

Interesdunei ondorio kaltegarriak edo kargak ekar diezazkieketen ebazpeen kasuetan, errekurtsoak jartzeko epea Alarmako Estatua deklaratu baino lehen hasi bada, 11/2020 Errege Lege Dekretuarekin bat etorriz (11/2020 Errege Lege Dekretua, gizarte- eta ekonomia-arloan COVID-19ri aurre egiteko urgentziazko neurri osagarriak hartzen dituena), epea berriz hasiko da.

Epemugak etetea eta administrazio-epeak etetea ez zaie aplikatuko araudi bereziaren mendeko zerga-epeei, eta ez die eragingo, bereziki, zerga-aitorpenak eta -autolikidazioak aurkezteko epeei.

Neurri horiek ez dute eragozten egoitza elektroniko honetatik izapide elektronikoak egiten hastea edo egiten jarraitzea.

Azkenik, interesdunei jakinarazten zaie, aipatutako 463/2020 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriaren arabera, eten egingo direla prozedura-legeetan jurisdikzio-ordena guztietarako epeak, xedapen horrek ezarritako moduan, eta horrek eragina izan dezakeela jakinarazi diren errekurtsoen araubidean. Aintzat hartu behar da, 537/2020 Errege Dekreatuarekin bat etorriz., etete hori kendu egingo dela 2020ko ekainaren 4tik aurrerako ondorioekin.

Udalaren egoitza elektronikoa herritarrek telekomunikazio sareetan eskura duten helbide elektronikoa da. Horren bitartez, Udalak informazioa zabaltzen du eta zerbitzuak ematen ditu.

Egoitza elektronikoaren titularra izateak erantzukizuna eskatzen dio Udalari, informazioaren eta zerbitzuen osotasunari, egiazkotasunari eta eguneraketari dagokienez.

 
 
  

 

Egoitzaren laguntza
Ohiko arazoak konpontzea
Egun baliogabeen egutegia
Zerbitzu Elektronikoen karta
Zerbitzuaren etenak
Tramiteen katalogoa
Kontratugilearen perfila
Iragarkien taula
Dokumentuak balioztatzea eta ikuskatzea
Kexak eta iradokizunak
Erregistro elektronikoa
Notifikazio elektronikoak
Faktura elektronikoa


Beste informazio interesgarri batzuk