ORDAINKETEN BANKU-HELBIDERATZEA:alta egitea, baja egitea edo aldatzea
Itzuli

datos de la subsección
Xedea: Aldizkako epemugadun ordainketak banku eta aurrezki entitateetan helbideratzeko datuak ematen ditu interesdunak.
Nork aurkez dezakeen: Ordainketak egin behar dituzten eta helbideratzea egiten den kontuaren titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoek, edo haien legezko ordezkariek
Organo kudeatzailea: EKONOMIA SAILA
Ebazteko epea: Unean bertan.
Administrazioaren isilbidearen ondorioa: Ez du aplikatzen
Oinarrizko araudia:

Abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuz onartutako Diru-bilketako araudia (BAO 15/12/31)

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_215_2005.pdf?idioma=CA

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_2_2005.pdf?idioma=CA

Leioako Udalaren Kudeaketa, Diru-bilketa eta Ikuskapeneko Ordenantza

http://leioazabalik.leioa.net/eu/precios-publicos-de-los-servicios-municipales

Tasa-ordainketa: Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.
Informazio Gehigarria: Honako ordainketa hauek helbideratu ahal dira:

* Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ)

* Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ)

* Espaloi-pasabideetako tasa. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa (mahaiak eta aulkiak terrazetan)

* Beste batzuk: kiroldegiko bazkidea, UDA, Kultur Leioako laguna, ikastaro edo tailerretan inskribatzea, e.a.

Más información: bilketa@leioa.net [bilketa@leioa.net](Bilketa) sac01@leioa.net [sac01@leioa.net](HAZ Udaletxea) sac02@leioa.net [sac02@leioa.net](HAZ Gaztelubide) Ayuntamiento (Bilketa): 94.400.80.32 HAZ Udaletxea: 94.400.80.00 HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22
Erlazionatutako dokumentazioa: AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LEIOA AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE GESTIONES EN NOMBRE DE OTRA PERSONA DOMICILIACIÓN BANCARIA: ALTA, BAJA, MODIFICACIONES
Eskatzailearen identifikazio maila:
Handia:
Eskatzailea identifikatzea ziurtagiri digitalaren edo Herritarren Txartel/Karpetaren bidez
Erlazionatutako dokumentazioa:
Documentación requerida
- (E.4) DOMICILIACIÓN BANCARIA debidamente cumplimentado.
- La que la persona solicitante considere necesaria para conocer el caso y dar una mejor respuesta a la solicitud.
- (A.2a/A.2b)AUTORIZACION GESTIONESen caso de realizar el trámite o firmar persona distinta a la interesada (Se deberá presentar fotocopia u original del DNI de la persona representada).