GAZTELUBIDE ETA ZUHATZU TXOKOAK: erreserba eskaera.
Itzuli

datos de la subsección
Xedea: Udal titulartasunekoak diren eta kultura gastronomikoa, aisia eta kultur ekintzak sustatzeko helburua duten Gaztelubide eta Zuhatzu txokoak erabili eta gozatzeko erreserba eskaera.
Nork aurkez dezakeen:

* Leioan erroldatuta dauden 18 urtetik gorakoek.

* Irabazi asmorik gabeko kultura-elkarteek, gizarte-egoitza Leioan dutenak edo beren jardueren zati bat nabarmenki Leioan egiten dutenek, baldin eta Leioako Udalak halakotzat jotzen baditu. Edozein kasutan, pertsona fisiko batek eskatuko du txokoa taldearen izenean. Eskatzaileak, nahitaez, txokoa erabiliko duenetariko bat izan behar.
Organo kudeatzailea: KULTURA ETA GAZTERIA
Administrazioaren isilbidearen ondorioa: Ez du aplikatzen
Oinarrizko araudia:

7/1985 Legea, apirilaren 2koa,Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituena (BOE, 80 zk., 1985eko apirilaren 3koa)

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392

Indarrean dagoen Ordenantza Fiskala

http://leioazabalik.leioa.net/eu/ordenanzasfiscales

San Bartolome eta Pinueta auzoetako udal titulartasuna duten instalazio sozio-kultural eta gastronomikoen erabileraren Araudiaren behin betiko onespena.

http://leioazabalik.leioa.net/documents/11405/25065/Reglamento+Txoko/920f7171-786e-4b24-b1a9-1e93673c3ae2

Tasa-ordainketa: GAZTELUBIDE ETA ZUHATZU TXOKOAK: TASAK: Erabilera erreserba eta mantenu gastuetarako (argia, ura, garbiketa…)

* Lanegunetan (astelehenetik ostegunera) 57 euro

* Asteburu (ostiraletik igandera) eta jaiegunetan 112 euro
Informazio Gehigarria: NOIZ ESKA DAITEKE?: Erreserba gauzatu nahi den aurreko hileko 1a eta 15a bitartean.(

* ) Hilaren 15eko 00:00etara eskaera telematikoki eginez gero, edo egun bereko 14:30etara aurrez aurre egiten bada.

Más información: kulturekintzak@leioa.net [kulturekintzak@leioa.net] Udaletxea: 94.400.80.00 | 94.607.25.78
Erlazionatutako dokumentazioa: SOLICITUD GENERAL
Eskatzailearen identifikazio maila:
Handia:
Eskatzailea identifikatzea ziurtagiri digitalaren edo Herritarren Txartel/Karpetaren bidez
Erlazionatutako dokumentazioa:
Documentación requerida
- Anexo debidamente cumplimentado ((A.1a)SOLICITUD GENERAL) en el que, obligatoriamente, se deberán indicar los siguientes datos:: Nombre, dos apellidos y número del DNI del solicitante. Datos de la Asociación Cultural en el caso de que actuase en nombre y representación de la misma. Teléfono de contacto y correo electrónico a efectos de notificaciones. Fecha para la que se quiere la reserva. Txoko que se quiere reservar. Número de usuarios/as. En el caso de que hubiera de subsanarse algún defecto de forma, se conferirá un plazo de tres días hábiles para hacerlo.